Státní úřad
pro jadernou bezpečnost

Pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jsou dlouhodobě vyvíjeny propojené systémy:

Spisová služba Úřadu

představuje komplexní nástroj pro řešení potřeb spisové služby Úřadu

Celostátní evidence zdrojů ionizujícího záření

podléhajících evidenci podle tzv. Atomového zákona

Registr profesionálních ozáření

monitorující pracovníky se zdroji ionizujícího záření a jejich expozice

Registr držitelů povolení a ohlašovatelů

spravuje záznamy o všech držitelích povolení ve smyslu „atomového zákona“

 

Registr rozhodnutí

jako nástroj tvorby a evidence všech rozhodnutí vydávaných SÚJB

 

Registr kontrol

jako nástroj pro podporu kontrolní činnosti Úřadu

 

Registr záruk za jadernou bezpečnost

nástroj evidence jaderného materiálu podle zárukové dohody