technická podpora

Pro své zákazníky poskytujeme správu databázových serverů na platformě Oracle a aplikačních serverů na platformách Oracle a JBoss.

Správu databázových a aplikačních serverů poskytuje stabilní tým odborníků se zkušenostmi při správě a optimalizaci databází pro velmi vytížené aplikace. Ukázkou takových aplikací je například aplikace pro zpracování a prezentaci volebních výsledků pro ČSÚ nebo zpracování a prezentace výsledků Sčítání lidí domů a bytů 2011.

S funkcí správce databázových a aplikačních serverů máme dlouholeté zkušenosti již od počátku existence společnosti v devadesátých letech.

Součástí poskytovaných služeb jsou i návrhy konfigurací a dodávky technického řešení, vhodného systémového a aplikačního programového vybavení a poradenská a konzultační činnost včetně studií a projektů informačních systémů.