Statistický metainformační systém ČSÚ a Statistické ukazatele

Pro ČSÚ byly připraveny základní moduly Statistického metainformačního systému (SMS):

  • Správa číselníků
  • Správa klasifikací
  • Správa statistických ukazatelů

 

Uvedené moduly slouží jako centrální úložiště metapopisů pro všechny návazné systémy zpracování a prezentace dat ČSÚ. Centrální správa metapopisů v rámci všech statistik ČSÚ umožňuje jednotný popis všech statistických údajů a tím i jejich jednotnou interpretaci pro uživatele dat.

Součástí dodaných aplikací jsou administrativní nástroje pro správu metainformací a nástroje pro jejich prezentaci v prostředí portálu ČSÚ.