Veřejná databáze (VDB)

Pro Český statistický úřad byl od roku 2004 vyvíjen systém úložiště a prezentace publikačních výstupů – Veřejná databáze ČSÚ (VDB). Systém je založen na databázovém úložišti všech publikovatelných dat, nad nímž pracují nástroje dynamické tvorby publikačních objektů.

Nástroje VDB byly použity rovněž pro samostatnou prezentaci výsledků Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011.