Registr záruk za jadernou bezpečnost

Program Záruky slouží k evidenci jaderného materiálu podle zárukové dohody a pro evidenci vybraných položek a položek dvojího použití podle dodatkového protokolu. Program se zabývá tematikou od pořízení vstupních dat až po konečné hlášení do Euratom. Dále umožňuje provést řadu tištěných výstupů a obsahuje nástroj pro provedení univerzálního dotazu do dat.

Program je certifikován orgány Euratom a MAAE.

Program byl vyvinut pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR a je užíván i v Úradu jadrového dozoru Slovenské republiky.