Registr sčítacích obvodů a budov (RSO)

Pro Český statistický úřad je vyvíjen systém evidence všech budov, resp. stavebních objektů, a statistických územních jednotek (sčítacích obvodů). Systém je určen pro podporu přípravy a prezentace výsledků statistických šetření ČSÚ založených na územním výběru. Registr navazuje na první verzi Registru sčítacích obvodů, která byla použita pro přípravu podkladů sčítání lidí v letech 2001 a 2011. Registr sčítacích obvodů (RSO) eviduje všechny bytové a nebytové objekty ČR s jejich úplným hierarchickým územním a správním vymezením. Registr je přímo napojen na Základní registr územních identifikací a adres (RÚIAN). Registr poskytuje služby pro přípravu výběrových souborů pro plošná šetření a pro ověřování nástrojů ke sčítání lidí. Dále poskytuje datovou základnu pro prezentaci výsledků v textové i grafické podobě, mj. slouží jako informační základna systému GIS-SLDB. Registr je centrální s distribuovanou dvouúrovňovou správou.

Aplikace RSO zahrnuje klientská pracoviště pro distribuovanou správu datové základny z pracovišť ČSÚ po celé republice. Dále obsahuje klientskou část pro prezentaci dat prostřednictvím sítě Internet/intranet.

Prezentace dat pro státní správu a veřejnost prostřednictvím Internetu je v aplikaci také obsažena, a je přístupná na stránkách portálu ČSÚ.